Бурханы шашны портал

  • Хамаг амьтан орчлонгийн хуулийг танин мэдэж, зовлон бүхний ёзоор болсон мунхаг сэтгэлээсээ хагацах болтугай.

Нас богино ба урт болгодог үйлүүд

Нас богиносгодог үйлүүд
1. Амь таслах
2. Амь таслах үйлд оруулах
3. Амь таслагчийг (яргачинг магтах)
4. Умайд алах
5. Умайд алах үйлд оруулах
6. Дайснаа алахыг хүсэх
7. Дайснаа үхвээс баярлах
8. Амьтан алж тахидаг шүтээн тахих
9. Амьтны амиар тахилга үйлдэх
10. Алаан хядаан зэрэг тэмцэл тулаан үзэх, үзэхийг хүсэх

Нас уртасгах үйлүүд
Амь таслахыг тэвчих, тэвчсэнд магтах, баярлах, алуулах гэж байгаа амьтныг аврах, айсан, аюул тохиосон болон өвчтэй амьтдыг аврах, асрал хийгээд энэрлийн сэтгэл бясалгах, ядуус хоосонд хоол хувцас тэргүүтэнг өгөх

    Бусад мэдээлэл