Бурханы шашны портал

  • Хамаг амьтан орчлонгийн хуулийг танин мэдэж, зовлон бүхний ёзоор болсон мунхаг сэтгэлээсээ хагацах болтугай.

Өнгө дүрс гуа бус болгодог үйлүүд

Уурлах, өс барих, бухимдах, хутагт хийгээд эцэг эх тэргүүтнийг муучлах, суварга болон сүм хийдийн газар тэргүүтэнг бохирдуулах, шүтээнд өргөсөн зулыг бөхөөх, өнгө дүрс муу хүмүүн амьтныг муулах, шоолох, ариун цэвэр байдлыг үл сахих зэрэг болно. Харин эдгээрийг тэвчин чадваас өнгө дүрс гуа болдог учиртай.

    Бусад мэдээлэл