Бурханы шашны портал

  • Хамаг амьтан орчлонгийн хуулийг танин мэдэж, зовлон бүхний ёзоор болсон мунхаг сэтгэлээсээ хагацах болтугай.

Сэтгэлийн чанар

Үл үзэгдэх атлаа үйл хөдлөлөөр харагдах
Үл сонсогдох атлаа үг яриагаар илэрхийлэгдэх
Баригдаж уягдахгүй атлаа бодлыг хүлэж туших
Бүгд эдгээр нь сэтгэлийн хоосон чанар

Сэтгэлийг хоосон хэмээвээс
Үйл юунаас төрөх
Сэтгэлийг бодит хэмээвээс
Үл хүртэгдэх учир юунд
Мунхаг, уур, шунал сэтгэлийн муу чанар
Энэрэл өглөг огоорол сэтгэлийн сайн чанар
Муу, сайн гэдэг сэтгэлийн хуурмаг чанар
Эл бүгдэд үл автах нь гэгээрлийн билиг чанар

Шунал гэдэг авах сэтгэл
Уур гэдэг омог сэтгэл
Мунхаг гэдэг өөриймсөх сэтгэл
Эдгээр бүгд хүслээс ундарч Би-д хурана

Өөрт оногдоогүйг хүсэх нь шуналын сэтгэл
Өрөөлийг өөрчлөх хүсэл нь хилэнгийн сэтгэл
Өөр болоод өрөөлийг алагчлах нь мунхагийн сэтгэл
Эдгээр бүгд нийлээд зовлонгийн шалтгаан

    Бусад мэдээлэл